Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg

Regulamin korzystania z przystani żeglarskiej

Contributed by kotwica on 13-05-2020 - 12:24

Picture 0 for Regulamin korzystania z przystani żeglarskiej
Regulamin korzystania z przystani żeglarskiej Stowarzyszenia Jacht Klubu Kotwica Tarnobrzeg

– w związku z sytuacją epidemiologiczną covid-19

 

Zarząd Stowarzyszenia Jacht Klubu Kotwica Tarnobrzeg działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 792 z późn. zmianami) ustala regulamin korzystania z przystani żeglarskiej, znajdującej się nad Jeziorem Tarnobrzeskim, w pobliżu ul. Żeglarskiej 2 w Tarnobrzegu.
Od 4 maja do odwołania port jest dostępny dla członków SJKKT oraz klientów mających przydzielone miejsce do cumowania jednostki pływającej na poniższych zasadach:

1. Zakazuje się wstępu osobom postronnym na teren portu do odwołania. Zakaz nie dotyczy: członków SJKKT, osób dysponujących na podstawie podpisanych umów miejscami do cumowania jednostek pływających lub obiektów kempingowych w zakresie dozwolonego prawem korzystania z mienia prywatnego. Dotyczy to także osób korzystających z miejsc lub obiektów za zgodą ich właścicieli, osób wykonujących odpłatną lub nieodpłatną pracę na rzecz SJKKT na podstawie umów lub uzgodnień z Zarządem SJKKT. Interesantów na czas niezbędny do załatwienia sprawy w bosmanacie portu.

pdf.jpg 


2. Członkowie Zarządu SJKKT oraz osoby przez nie upoważnione do administrowania portem mają prawo odmówić wstępu osobom innym niż wymienione w ust.1. W razie niezastosowania się do poleceń mają prawo wezwać Policję celem wyegzekwowania zakazu.
3. Na obiekcie (przystań żeglarska nad Jeziorem Tarnobrzeskim) przebywać może maksymalnie 6 osób.
4. Wstęp na obiekt mają wyłącznie właściciele łodzi znajdujących się na przystani, członkowie Stowarzyszenia Jacht Klubu Kotwica Tarnobrzeg, osoby mające podpisane lub chcące podpisać umowę z SJKKT na cumowanie łodzi.
5. Środki do dezynfekcji zapewniają sobie osoby korzystające z przystani we własnym zakresie.
6. Z kajaku, łodzi, rowerze wodnym korzystać może jednocześnie maksymalnie do 2 osób.
7. Na pokładzie jednostek pływających o zasadach bezpieczeństwa decyduje osoba dysponująca jednostką (armator lub w razie jego braku na pokładzie kierownik statku).
8. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w przestrzeni ogólnodostępnej przez gości
obiektów kempingowych oraz członków załóg odpowiadają odpowiednio
właściciele obiektów i armatorzy jednostek.
9. Wszystkie osoby przebywające na terenie ogólnodostępnym mają obowiązek
zachowywać zalecenia władz publicznych w zakresie zapobiegania epidemii,
w szczególności unikać gromadzenia się, zachowywać bezpieczną odległość
od innych osób, zakrywać usta i nos.
10. W bosmanacie portu oraz biurze przebywać mogą jedynie członkowie Zarządu
SJKKT oraz osoby upoważnione przez Zarząd lub Bosmana w liczbie nie większej
niż 2 osoby.
11. Interesanci mogą przebywać w biurze lub bosmanacie pojedynczo za zgodą
administracji portu na czas niezbędny do załatwienia sprawy.
12. Za przestrzeganie ww. zasad odpowiadają osoby znajdujące się na obiekcie.
13. Kategorycznie zabrania się przebywania na terenie przystani:
- osobom odbywającym kwarantannę;
- osobom wykazującym jakiekolwiek objawy mogące sugerować infekcję wirusem
SARS CoV-2;
- osobom, które w ciągu ostatnich 2 tygodni miały kontakt z osobą zarażoną lub
wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie takiego kontaktu.
14. Zabrania się do odwołania:
- korzystania w celach rekreacyjnych z obiektów ogólnodostępnych takich jak:
rejon ogniska, wiaty;
- organizowania imprez związanych z gromadzeniem się osób w ilości większej
niż załoga jednostki pływającej, imprez okolicznościowych, zbiorowych
rejsów.

15. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej SJKKT oraz w obiekcie.

 

Janusz Bobula
Prezes Stowarzyszenia
Jacht Klubu Kotwica

Tarnobrzeg

 

 

podkarp.png

Logo.jpg logo_1.jpgpod-zaglami-leliwy.jpg     

PARTNERZY:

pzz_1.jpgozzlog_1.pngsp3.jpgmosir.jpgtinfo.jpg 

SPONSORZY: